Warsztaty

SzczęścieForma pracy warsztatowej, jest najlepszym sposobem nabycia zarówno wiedzy jak i umiejętności praktycznych.

Pracując w grupie nożna zaczerpnąć z umiejętność innych coś dla siebie. Większość z nasz w ten sposób uczy się szybciej.

Warsztat bazuje na elementach zabawy, tworzenia i dobrowolności. Właśnie kiedy “mogę” a nie “muszę”, robię coś chętniej. A kiedy robię, to uczę się automatycznie.

W tej metodzie, także nabywamy kompetencji społecznych.

Na tle innych łatwiej zaobserwować mocne i słabe strony konkretnej osoby.

Warsztaty - psychologKalendarz wydarzeń

W przygotowaniu – proszę o kontakt.