Trening asertywności

Jak być asertywnym?Oferta skierowana jest do osób, które:

  • Chcą zadbać o swoje prawa w relacjach zawodowych lub rodzinnych
  • Odmawiać bez zrywania relacji
  • Potrafić wyrażać zdanie odmienne od swojego rozmówcy
  • Nie bać się mówić: “nie wiem” czy “nie rozumiem”
  • Wyrażać siebie w pełni
  • Budować dobre i autentyczne relacje z innymi
  • Być w zgodzie z samym sobą i światem

Trening asertywności rozpoczniemy od zagadnień teoretycznych, co pozwoli zweryfikować postawy i przekonania towarzyszące Ci na co dzień. Następnie zaczniemy pracę nad zmianą tych fragmentów, które są niekorzystne w relacjach interpersonalnych. Zachowania asertywne to nieodłączny element naszego rozwoju osobistego. Dlatego zapraszam do wspólnej pracy.

Pomoc w asertywnościProponowana cykliczność spotkań co 2 tygodnie, 5-8 x. Jeden trening trwa 1,5 godziny. Szczegóły omówimy na pierwszym treningu.