Kontakt indywidualny

Sesje indywidualne u psychologaPodczas spotkań indywidualnych możemy przyjrzeć się problemom Pacjenta, w atmosferze spokoju, zaufania i bez rozpraszania uwagi na innych. W ten sposób wielu Osobom dużo łatwiej jest się otworzyć. Tym bardziej, że dla pomyślności procesu naprawy sytuacji, z jaką przyszedł Pacjent, ważna jest szczerość i podzielenie się z psychologiem trudnymi, często intymnymi momentami swojego życia.

Na początek przewidziane są 1-3 spotkań diagnostycznych, które dla obu stron są momentem podejmowania decyzji czy chcemy ze sobą pracować – jeżeli tak, to – ustalimy nad czym będziemy pracować i wyznaczymy konkretne ramy naszej współpracy.

Wizyta u psychologaWażna jest obecna sytuacja Pacjenta, ale również istotna jest jego historia życia, która pozwala dotrzeć do wadliwie uformowanych mechanizmów działania.

Kolejny etap, to towarzyszenie Pacjentowi w odnajdowaniu nowych rozwiązań, wpływających na poprawę jego aktualnej jakości życia.

Oczywiście w trakcie spotkań uwzględnione są zawsze takie czynniki jak: gotowość Pacjenta do wprowadzania zmian w swoje życie, jego sytuację w środowisku społecznym i osobiste predyspozycje.