Diagnoza dzieci, młodzieży, dorosłych

Psycholog dla młodzieżyDiagnoza dzieci i młodzieży odbywa się etapowo. Pierwsza wizyta, to wizyta rodzica/opiekuna, który przedstawia problematyczne obszary w funkcjonowaniu dziecka, opisuje jego historię życia. Jeżeli były już wcześniej wykonywane badania lekarskie (np. neurologiczne, hormonalne itp.) lub psychologiczne warto przynieść je ze sobą.

Na kolejną wizytę zapraszam już opiekuna z dzieckiem/nastolatkiem. W przypadku małych dzieci opiekun towarzyszy badanemu. Starsze dzieci i młodzież zostają do diagnozy indywidualnie.

Diagnoza obejmuje 1-2 spotkań z rodzicami i 1-4 spotkań z badanym. Ilość spotkań uzależniona jest od problemu, zasobów dziecka (jego aktualnego stanu psycho-fizycznego, jego kompetencji komunikacyjnych, gotowości do pracy itp.). Watro pamiętać, że diagnoza pozwala poznać przyczyny wadliwego funkcjonowania dziecka, ale także służy poznaniu jego potencjału rozwojowego. Podczas diagnozy obserwujemy też mocne strony dziecka – jego naturalne zasoby.

Diagnoza psychologicznaOstatecznie ustalamy wspólnie cel i szczegóły pracy psychologicznej wraz z opiekunem i dzieckiem. Jeżeli okaże się, że potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe badania, lub konsultacje specjalistyczne (np. logopedyczna, laryngologiczna itp.) poinformuje o tym rodzica.

Diagnoza dorosłych, podobnie jak diagnoza dzieci i młodzieży ma na celu opisać trudności w funkcjonowaniu Pacjenta i wykryć mechanizmy, które wywołują te dysfunkcje oraz zobaczyć mocne strony badanego. Ocenić czy i jakiego wsparcia potrzebuje Pacjent w celu uzyskania poprawy w swoim życiu. Ostatecznie na podstawie zebranych danych, ustalić plan postępowania psychologicznego, terapeutycznego lub typowo leczniczego.

Diagnoza psychologiczna w zależności od problemu, celu i potrzeb pacjenta wykonywana jest przy pomocy konkretnych narzędzi badawczych jakimi są testy i kwestionariusze psychologiczne. Jednak zawsze podstawą prowadzenia diagnozy jest wywiad z pacjentem.