O mnie

Jestem psychologiem z dyplomem Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w specjalności klinicznej.

Poznanie drugiego człowieka i jego historii życia, która wpływa na aktualną rzeczywistość jest dla mnie przywilejem i wyzwaniem, które sprawia, że moja praca pozwala mi się spełniać jako Człowiekowi. Kiedy widzę jak realnie poprawia się jakość życia moich Podopiecznych, czuję że jestem we właściwym miejscu i dokładam małą cegiełkę do dobrego fundamentu tego świata.

Humanistyczne spojrzenie na świat i ludzi było we mnie od zawsze, pewnie dlatego mój pierwszy zawód to pielęgniarka. Pracowałam 7 lat w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, gdzie codziennie obcowałam z trudnymi sytuacjami małych Pacjentów i ich Rodziców. Wiem dobrze co znaczy choroba w rodzinie i z jakimi trudnościami emocjonalnymi muszą borykać się jej wszyscy członkowie.

Miałam także praktyki w szkole podstawowej i liceum w ramach moich studiów na Uniwersytecie Śląskim, które przygotowywały mnie do pracy pedagoga. Ten moment mojego życia pokazał mi jak wygląda praca z grupą dzieci i młodzieży – ile trzeba uważności, wrażliwości i kompetencji, aby zrozumieć poszczególne osoby w grupie i dobrze poprowadzić zajęcia – tak, aby każdy miał przestrzeń na rozwój własnych talentów.

Praca z ludźmi zawsze mnie fascynowała, więc postanowiłam pogłębić swoją wiedzę o studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi, również na Uniwersytecie Śląskim. Dowiedziałam się nie tylko, jak technicznie podchodzić do zagadnień związanych z pracą w organizacjach, ale także dowiedziałam się wiele o sobie. Wiedza ta doprowadziła mnie do mojej obecnej – zgodnej z moimi talentami drogi zawodowej – psychologii. Dobry Rodzić, Pedagog, Trener… Psycholog pozwala skrócić drogę do poznania siebie, swoich mocnych stron i w optymalnym czasie osiągnąć sukces. Przy czym należy pamiętać, że sukces dla każdego może być czymś innym.

Obecnie kontynuuję naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, na studiach psychoterapii i jestem w trackie certyfikowania przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Praktykę psychologiczną zdobywałam w Powiatowym Ośrodku Wsparcia “Perła” w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pomoc otrzymują Osoby odczuwające lęk, niepokój, obawę, tracące czasami kontakt z otoczeniem. Pracowałam tam z Osobami chorymi na schizofrenię, depresję, będącymi w sytuacji kryzysowej, cierpiącymi na nerwice i zaburzenia osobowości.

Pracowałam także w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną Dzieci i Młodzieży, indywidualnymi poradami dla Uczniów i Rodziców, a także organizowałam zajęcia edukacyjne, dotyczące zjawisk: przeciwdziałania dyskryminacji, poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska i rozwoju naturalnych talentów poszczególnych Uczniów. Lubię, także wyjeżdżać z Dziećmi na obozy i kolonie, ponieważ podpatruję je wtedy w różnorodnych zadaniach i sytuacjach społecznych.

Ukończyłam wiele szkoleń, warsztatów i kursów specjalistycznych z zakresu psychologii, brałam udział w wielu konferencjach naukowych psychologicznych i medycznych, ukończyłam studia podyplomowe Poradnictwa Dietetycznego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ponieważ wiem, że wybierając zawód psychologa jestem zobowiązana do stałej pracy nad sobą, poszerzania i weryfikowania posiadanej wiedzy. Natomiast bezpośredni kontakt z drugim Człowiekiem jest niesamowitą skarbnicą wiedzy, inspiracji i prawdy o świecie.

Pracując w relacji z Państwem mam szansę poznać, zrozumieć i przepracować wiele ludzkich losów podczas jednego własnego życia – to niesamowite, inspirujące, uczące pokory oraz szacunku dla drugiego Człowieka. Na każdą trudną sytuację wpływa splot poprzedzających ją zdarzeń… za każdym dobrym rezultatem kryje się szereg konkretnych wydarzeń… “Ty jesteś początkiem do każdego celu” – to fragment z utworu “Działać Bez Działania” Meli Koteluk. A ja dodam od siebie, że jakość życia może być lepsza.

Zaczynamy?

Certyfikaty