Cennik

PAYPAL

Konsultacja psychologiczna

 • Czas trwania – 50 min
 • Koszt pierwszej – 150 zł
 • Następne konsultacje (jeżeli będą potrzebne) – 150 zł

Sesja indywidualne

 • Czas trwania – 50 min
 • Koszt – 150 zł

Poradnictwo dla rodziców

 • Czas trwania – 50 min
 • Koszt – 100 zł

Sesje par

 • Czas trwania – 75 min
 • Koszt – 150 zł

Trening asertywności

 • Czas trwania – 90 min
 • Koszt – 200 zł

Diagnoza

Badanie Grupa wiekowa Co badamy Koszt
Aktualny poziom rozwoju dziecka i jego właściwości temperamentalne Badanie dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Pozwala zdiagnozować rozwój psychomotoryczny. W zależności od wieku dziecka badane są: percepcja, lokomocja i kontrola postawy, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sfera emocjonalno-społeczna, komunikacja i mowa czynna. 150 zł
Psychologiczna diagnoza biologicznie uwarunkowanych zaburzeń rozwojowych Dzieci i młodzież od 2 do 18 lat Badane są umiejętności komunikacyjne, deficyt uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, które mogą stanowić szeroko rozumianą problematykę zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu 150 zł
Badanie funkcji intelektualnych Dzieci od 6 r. ż., młodzież i dorośli Pomiar ogólnego potencjału intelektualnego i czynników inteligencji 190 zł
Częściowa ocena struktury osobowości Młodzież powyżej 16 r. ż. i dorośli Badanie pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania społecznego, określić zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji oraz zdolność ich efektywnego wykorzystania w relacjach społecznych, a także strategie rozwiązywania problemów. 180 zł
Psychologiczna diagnoza w kierunku zaburzeń emocjonalnych Dzieci i młodzież w wieku 7 do 18 lat Badanie pozwala ocenić poziom aktualnego nastroju dziecka lub adolescenta, jego samoocenę, efektywność działania i relacje interpersonalne 150 zł
Przesiewowa diagnoza neuropsychologiczna Dzieci, młodzież i dorośli Badane są zaburzenia pamięci, problemy z koncentracją uwagi, oraz tego typu zmiany po urazach mechanicznych lub biologicznych, które mogły zajść w mózgu 150 zł